Eerste Inwonersdiner Zevenaar zeker niet het laatste

Actieve bewoners wensen ‘waarderend samenspel’ met de gemeente
Het stralende weer is een voorbode voor een mooi eerste Inwonersdiner in Zevenaar. Want dat was het! Een avond waarop een groep actieve inwoners uit de gemeente Zevenaar kennismaakt met de contactpersonen dorpen en wijken, wethouder Belinda Elfrink en elkaar.

Met die kennismaking zit het wel snor. Al tijdens de inloop ontstaan er geanimeerde gesprekken tussen mensen die elkaar goed, van gezicht of nog helemaal niet kennen. Dat is alvast de eerste winst van deze avond die in het teken staat van burgerinitiatief en verbinding.

Spannend en nieuw
Klokslag zes uur opent contactpersoon dorpen en wijken, Anke Voesten, de avond met een bedankje aan de leerlingen van het Liemers College die ons trakteren op heerlijke hapjes. Wethouder Elfrink vertelt vervolgens dat ze heel graag wil weten wat actieve burgers in de wijken in de stad Zevenaar doen. In de dorpen zijn dorpsraden en is er veel contact, maar hoe zit dat in de wijken? Kunnen actieve burgers daar wat aan elkaar hebben? Ze vindt het spannend, want het is het eerste Inwonersdiner en dus nieuw.

Goed of super goed naar de zin
De actieve burgers gaan aan de slag met twee casussen en beantwoorden met de ‘Mentimeter’ digitaal een aantal vragen. Waarom zijn ze hier? Wat vinden ze mooi en minder prettig in hun buurt? Wat hebben ze nodig van de gemeente om actief te kunnen zijn in en voor hun wijk? Op die laatste vraag volgen veel verschillende antwoorden. Het woord ‘middelen’ wordt weliswaar het vaakst genoemd, maar ook samenwerking, flexibiliteit en een positieve instelling komen meerdere keren op het scherm te staan. Onduidelijkheid is er over het woord veiligheid. Daarmee wordt ‘handhaven’ bedoeld. Zodat je als bewoner niet in die rol belandt. Van de twaalf deelnemers aan het diner geeft 86% aan het goed of super goed naar de zin te hebben in de eigen buurt. Dat komt dan doordat de buurt groen is, de locatie fijn en het contact met de bewoners prettig.

Groeiende beweging
Er zijn ook klachten. Vooral over de communicatie en het vasthouden aan regels wanneer het juist wenselijk is deze wat op te rekken. Toch is de algemene tendens dat het contact met de gemeente beter en directer is geworden. Ambtenaren komen vaker naast bewoners staan. Het is in het belang van de gemeente de inzet van actieve burgers te honoreren. Zij willen verantwoordelijkheid nemen en verbindingen leggen in hun wijk. Van de gemeente vragen ze een luisterend oor en korte lijnen bij het maken van contact. De term ‘waarderend samenspel’ valt. De conclusie na twee uur? Er is nog veel te leren, maar samen komen we verder. En het Inwonersdiner verdient een vervolg met de bewoners uit de dorpen erbij. Zo groeit de beweging!