'De kracht is de energie en voortvarendheid van de bewoners!'

Angerlo Dorp van de Toekomst: aardgasvrij en duurzaam

De gemeente Zevenaar heeft een plan dat alle wijken en dorpen uiteindelijk van het aardgas af moet helpen. Te beginnen in Angerlo; een logische startplaats omdat het riool er al aan vervanging toe was. De dorpsbewoners pakken de handschoen op fantastische wijze op. En houden, via een zelf opgerichte Energiecoöperatie, zelf de regie over hun toekomst!

Daarbij worden ze ondersteund door procesbegeleider Tom Verhoef. Hij werkt bij adviesbureau ‘Spectrum, partner met elan’ en is vanuit het programma ‘Wijken van de Toekomst’ van de provincie Gelderland actief in Angerlo. “Ik houd als onafhankelijke begeleider het overzicht, faciliteer, ondersteun en zit mensen af en toe achter de broek. Al is dat in Angerlo eigenlijk nauwelijks nodig.”


Zelf de regie houden
De energie en voortvarendheid van de dorpelingen viel Tom al snel op. “De groep die hier actief mee bezig is, steekt er zoveel energie en daadkracht in, dat is prachtig om te zien. Ze hebben echt het geloof dat ze ergens heen aan het werken zijn. Ze zijn al ruim een jaar bezig, zonder grootse, meeslepende resultaten. Maar de kleine stapjes die ze zetten, geven veel energie. Ze merken dat ze samen veel kunnen bereiken. De handschoen is hier echt opgepakt. Waarbij het idee sterk leeft dat ze in een dorp wonen waar ze zelf de regie willen houden.”

Ook vergroenen en verduurzamen
Terug naar het begin. Naar aardgasvrij en het riool in Angerlo dat moest worden vervangen. Tom: “Op de avond van de openbare ruimte stond de gemeente Zevenaar met een stand ‘Aardgasvrij’ op een marktje. Daar hebben zich mensen gemeld die hierover wel met de gemeente in gesprek wilden. Vanuit het idee om samen na te denken hoe ze dit ook echt met elkaar konden gaan doen. En binnen het thema aardgasvrij, kun je allerlei andere duurzaamheidsonderwerpen meenemen.” Inmiddels is er een groep van 20 inwoners actief mee bezig. Zij vormen gezamenlijk met de gemeente, de woningcorporatie en de netbeheerder de Regiegroep Angerlo Aardgasvrij en Duurzaam. Volgens Tom een groep op een gelijk niveau, die ervoor gaat! “Ze delen een droom. Angerlo moet niet alleen van het gas af, maar ook vergroenen en verduurzamen. Samen zoeken ze naar antwoorden op vragen als: hoe kun je ervan af, hoe betrek je het hele dorp erbij, hoe gaan we er als dorp van profiteren en houden we zelf de regie?”

Unieke, breed gedragen energiecoöperatie
Om een en ander te borgen besloten de dorpsgenoten een energiecoöperatie op te richten. Tom: “Vanuit zo’n coöperatie kun je projecten organiseren en uitvoeren, maar ook geld verdienen! Of dat nou gaat via een klein zonnepark of een enorm warmtenet; zolang je samen de basis maar goed legt. De coöperatie is super belangrijk om met elkaar door te blijven gaan.” In de oprichting van de coöperatie liepen de dorpsgenoten tegen een aantal uitdagingen aan. Tom: “Voor de oprichting moet je naar een notaris. Daarnaast wil je wat andere zaken regelen. Gemeenten hebben het momenteel echter niet breed. Daarom was het mooi dat de dorpsgenoten gebruik konden maken van DoeDuiten. Voor de notariskosten, communicatieactiviteiten en een administratiepakket, eigenlijk om de eerste stappen te zetten.” De coöperatie wordt al gedragen door een flink deel van het dorp. Tom: “De meeste coöperaties in Nederland beginnen met 20 of 30 leden en dat groeit vaak door succesvolle  projecten. In Angerlo doen er nu in deze startfase al 100 huishoudens mee. Best uniek, en zeker ook een belangrijke stap. Mooi is dat mensen in Angerlo het proces richting een duurzaam en aardgasvrij Angerlo herkennen. De regiegroep is voor gesprekken langs de deuren gegaan, hebben dorpsbijeenkomsten georganiseerd, huis-aan-huis flyers verspreid en digitale nieuwsbrieven uitgebracht. Uiteindelijk hopen we dat het hele dorp aansluit, maar die beweging komt vast op gang als de coöperatie echt projecten gaat starten.”