'Komdersuut valt op in een dorp waar veel faciliteiten zijn verdwenen'

Het verhaal van Komdersuut begint als in Angerlo bekend wordt dat de pastorie naast de Galluskerk wordt verkocht. Erika Klooster woont er vlakbij en belt haar goede vriend André Bikker. Doel? Een avondje sparren over wat ze met de pastorie zouden kunnen doen. Dat avondje mondt uit in het pioniersproject Komdersuut. André vertelt erover.

“Binnen de landelijke protestantse kerk is er een pioniersbewering. Daar konden we subsidie krijgen. We hebben de eigenaar benaderd met de vraag of het TE KOOP bord nog een half jaar uit de tuin kon, zodat we een plan konden maken.”

Van de samenleving
Zo geschiedde. André: “Erika en ik leven beiden vanuit een christelijke inspiratie. De pastorie heeft altijd die klankleur gehad en we wilden liever niet dat er een kantoor, een makelaar of iets dergelijks in zou komen en het daarmee verloren zou zijn voor de samenleving. Het is ooit gebouwd met geld van de samenleving om deze te dienen en inspireren. Dat wilden we behouden en versterken. Want de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het in het verleden niet zo open was. Er wonen mensen in de buurt die er in 40 jaar niet binnen zijn geweest! Nu proberen we dat wel voor elkaar te krijgen. De ondertitel is Het Huis van de Mogelijkheden; kom maar met je ideeën, dan gaan we kijken wat we voor jullie, of samen, kunnen doen.”

Meer dan hoofdkantoor op pootjes
Komdersuut stoelt op twee pijlers. André: “De eerste is de verbinding tussen generaties. We willen kinderen, ouderen en volwassenen met elkaar in gesprek krijgen en houden. Een mooi voorbeeld is het timmeren van moestuinbakken met ouderen in de pastorie, waarmee we achter de basisschool een moestuin zijn gestart. De kinderen krijgen daar letterlijk wat van mee, bijvoorbeeld als er geoogst en gekookt wordt. Dat geeft een leuke wederkerigheid. Een ander voorbeeld is dat de bovenbouwleerlingen van de Trompetter interviews hebben gedaan met ouderen. Hoe was het hier toen u kind was? Waar speelde u? Hoe zag het er uit? Die filmpjes hangen nu achter QR-codes verspreid over het terrein, zodat je in die filmpjes kunt wandelen door de geschiedenis. Zo komen generaties bij elkaar. Tweede pijler is dat we mensen willen inspireren op hoofd, hart en handen. Waarin kunnen we jou nou meenemen? Dat gaat om nieuwe vaardigheden aanleren en hobby’s door ontwikkelen. Op zoek naar de passie van mensen. Maar ook lekker met je handen in de modder, in de moestuin. Voor het hart bieden onder andere we stiltemomenten, meditatiecursussen en stiltewandelingen. Dat is de drieslag; je bent meer dan een hoofdkantoor op pootjes, dat is een beetje het gevaar van deze samenleving.”

‘Dragers’
“Wij zijn startraket om deze spaceshuttle door de zwaartekracht van de eerste fase te drukken. Nu staan we voor de tweede fase. We hebben een kok op ZZP-basis aangetrokken, daarna zoeken we een coördinator die de boel kan stabiliseren, continueren en uitbreiden. Erika woont op loopafstand, dus zij zal organisch kunnen blijven meedraaien. Ik blijf als creatief trainer en retraitebegeleider actief. We hebben een basissubsidie van drie jaar met drie jaar afbouw. Die subsidie fungeert als dominosteentje. Doordat één organisatie bijdraagt, besluiten steeds weer andere organisaties dat ook te doen. Daarna is de uitdaging de financiering zelf op orde te krijgen. Dat willen we vormgeven door deelnemersgelden, PGB’s, heisessies op maat, Vrienden van Komdersuut en horeca.” André is blij met alle mensen die bij willen springen als dat nodig is. Neemt niet weg dat er best wat te wensen over blijft. “We zoeken nog wat ‘dragers’; mensen die hun eigen taak kunnen beheren. Zodat de continuïteit niet alleen bij de kartrekkers blijft liggen. Zo’n taak kan het vrijwilligersbeleid zijn, deel uitmaken van de oproeppool in de keuken, een dagdeel de huiskamer draaien, maar ook op bestuurlijk niveau willen we wat verbreding aanbrengen.” André merkt dat Komdersuut begint te leven in Angerlo. “Mensen vinden het een heel leuk initiatief en nu het langzamerhand steeds zichtbaarder wordt, leidt het ook tot veel positieve respons. We hebben een bibliotheek, een cadeauwinkel, een moestuin en dat valt op in een dorp waar veel faciliteiten zijn verdwenen. En straks is er ook nog een terras waar je een bak koffie kunt gaan drinken!”

Vind je Komdersuut een mooi initiatief? En wil je drager worden van een activiteit? Of er meer over weten? Mail dan naar info@komdersuut.nl of kom een kop koffie drinken op donderdag (10-16 uur) of zondag (13-17 uur).