'Met de Prax Tour fiets kunnen ouderen altijd bewegen'

Ben Wegman is één van de Vrienden van de Pelgromhof. Zij dragen bij aan allerlei zaken voor de bewoners van de Pelgromhof. Vorig jaar bijvoorbeeld aan de Beweegtuin, met Rabobank, de gemeente Zevenaar en andere partijen.

Het bracht Ben op een idee. “Wat konden we binnen voor de bewoners doen? Bij de Liemerije stonden twee PraxTour fietsen. Daarop kunnen mensen hele toertochten afleggen, maar dan ‘gewoon’ binnen. Met een Prax Tour-fiets en een beeldscherm.”

Altijd kunnen bewegen
De Vrienden gingen bij de Liemerije kijken. “We vonden het direct fantastisch. We hebben een demonstratie gehad van VirtuReal Cycling en daarna kregen we een offerte. Van bijna tienduizend euro. En dan zou de pot van Vrienden van Pelgrom nagenoeg leeg zijn. Geld dat bijeen is gebracht door levende en inmiddels overleden bewoners. Daar moeten we dingen van doen die ten goede komen aan de bewoners. Dit vonden we daar echt wel binnen passen. Want hierdoor kunnen de bewoners zelf bewegen en dat is nog mooier dan geld voor vervoer voor een boottocht. En: met die fiets kunnen ze altijd bewegen. Wel onder begeleiding, dat is voor deze vooral 80-plussers echt wel nodig. Er zijn twee routes van de Liemers die ze kunnen fietsen, maar er zijn in de Pelgromhof ook bewoners van elders. Die kunnen dan bijvoorbeeld in de omgeving fietsen waar ze zijn opgegroeid. En die omgeving zien ze echt pas aan zich voorbij trekken als ze trappen of met hun armen bewegen! Het is erg leuk om oudere mensen, die niet allemaal zo bezig zijn met techniek, zich te zien verbazen over wat er allemaal mogelijk is.”

Op het spoor van DoeDuiten gezet
Toch sprak het idee dat de pot van de Vrienden van de Pelgromhof met de aanschaf van de fiets direct leeg zou zijn, Ben niet aan. Hij ging zoeken naar mogelijkheden. “Ik heb een aanvraag gedaan bij allerlei fondsen en kwam ook uit bij de DoeDuiten van de gemeente Zevenaar. Ik was eigenlijk verbaasd over hoe prettig en vlot het contact was. Ze hadden meteen door dat idee echt iets nieuws is voor ouderen. En daar zijn de DoeDuiten voor; voor innovatieve ideeën die de vitaliteit en leefbaarheid vergroten!” Ben vindt het mooi wat te kunnen betekenen. “Voorheen was ik onder andere bestuurder van Baston wonen. Zo ben ik overigens ook op het spoor van de DoeDuiten gezet. Toen ik met pensioen ging, kwamen er al snel mensen bij me die iemand zochten voor een bestuursfunctie. Wie kent het reilen en zeilen hier, wie heeft er een netwerk? Dan kloppen ze op je schouders en dan zeg ik ‘ja’. Ik vind het ook gewoon leuk iets voor anderen te doen.”