'Hier is ruimte voor een sociale onderneming'

Dick Nieuwland wil graag een sociale onderneming in Zevenaar starten. “Dat is ondernemen waarbij maatschappelijk winst een voorwaarde is. Dat wil dus niet zeggen dat er geen winst gemaakt moet worden. Dat is wel degelijk nodig om het continuïteit te geven, maar het is dus pas sociaal ondernemen als we maatschappelijke waarde creëren.”

Hij is in Nijmegen geïnspireerd geraakt en zoekt nu vooral medestanders; meedoe- en denkkracht! “Ik zoek mensen die het leuk vinden om zo’n stap samen te zetten en de sociale onderneming te dragen. En daarnaast wil ik van de stad weten waar behoefte aan is. Waar wordt de stad blij van als het ondernomen wordt? Dat wordt misschien nu wel niet gedaan omdat het businessmodel voor een commerciële onderneming te onaantrekkelijk is. Maar wij kunnen dat dus wel gaan doen. Met medestanders hoop ik, voorlopig allemaal in onze eigen tijd, ideeën te ontwikkelen.”

Ontmoeting in De Zaak
Inmiddels kunnen mensen zichzelf via de website www.stadsbedrijfzevenaar.nl bij Dick melden. Daarnaast zit hij iedere dinsdag (16-20 uur) en donderdag (10-14 uur) in De Zaak op het Raadhuisplein in Zevenaar. “Daar ben ik in ieder geval tot half oktober. Op de website is veel meer informatie te vinden, bijvoorbeeld over mijzelf en mijn drijfveren, maar ook over het sociaal ondernemen.” Dick wil de input vooral uit de inwoners van Zevenaar laten komen. Zelf heeft hij ook zo zijn ideeën. “Ik zit een beetje te denken aan projecten in de openbare ruimte. Die lopen vaak onder het motto ‘heel, veilig en schoon’, dat zijn thema’s die sociale ondernemingen op zich nemen. Ik denk dat we dit in Zevenaar ook van de grond moeten kunnen trekken.”

Werkplek voor ZZP’ers
Vorige week organiseerde Dick een Meet & Greet. “Daar kwamen vooral professionals op af. We hebben daar samen gebrainstormd over mogelijke thema’s en projecten voor de sociale onderneming. Een concreet idee was werkplekken van ZZP’ers, met alle faciliteiten die daarbij horen. Dat zouden we kunnen ontwikkelen. Zodat mensen die bijvoorbeeld als zelfstandige werken, dat niet alleen hoeven te doen. Op zo’n locatie kunnen ze samen sparren en elkaar inspireren. De Meet & Greet was een leuke sessie. Nu wil ik vooral meer uit de stad zelf ophalen!”

Wakker gelegen
Dick werkte als beleidsmedewerker bij de gemeente Rijnwaarden, maar voelde zich steeds minder prettig in zijn werk. “Ik wilde concreter aan de slag met projecten, meer tegen de uitvoering aan. Daarom ben ik niet mee de fusie ingegaan. Ik heb er best wakker van gelegen om deze stap te zetten, want je geeft ook het een en ander op. Een jurist raadde het me ook ten sterkste af, maar ik voelde me qua werk minder lekker! Ik wil op de ingeslagen weg verder, met iedereen die mee wil doen!

Op www.stadsbedrijfzevenaar.nl staat alle informatie over dit project. Daar vind je ook de contactgegevens van Dick!