'Zeg het met een Welkom in de buurt-kaartje!'

Buurtbewoners Schrijvershoek heten nieuwe bewoners direct welkom
De Buurtvereniging Schrijvershoek is erg actief. De bewoners zetten eerder hun schouders al onder een Beweeg- en Ontmoetingstuin, pakken uit tijdens de jaarlijkse Burendag en spaarden onlangs, met allerlei acties, een vogelnestschommel bij elkaar. Wonen in Schrijvershoek is samen leven in een actieve, verbonden buurt. De met DoeDuiten gehonoreerde actie ‘Welkom in de buurt”’ komt dan ook niet uit de lucht vallen. We spraken Joke Koenen van de Buurtvereniging over het initiatief.

Het idee achter ‘Welkom in de buurt’ zit feitelijk al in de titel besloten. Joke: “Je ziet dat mensen verhuizen en vertrekken. Dan komen er nieuwe mensen wonen. Toen dachten wij: hoe leuk is het als je welkom wordt geheten in de buurt? Dat je een idee hebt dat je er welkom bent! Meestal doen de directe buren wel iets, maar hoe kun je laten weten dat er een buurtvereniging bestaat? En dat je in een verbonden buurt met onderlinge cohesie komt te wonen? We hebben een leuke buurt en ‘Welkom in de buurt’ verbindt nieuwe bewoners er direct aan.”

Jong geleerd, oud gedaan
Joke licht het idee toe. “Het ontstond eigenlijk in de eerste weken van de coronatijd. Toen waren alle kinderen thuis en dachten we: als we nou eens een ontwerpwedstrijd uitschrijven onder kinderen voor een leuk kaartje dat we aan nieuwe bewoners kunnen geven? Maar inmiddels hangt ‘de waas van corona’ er niet meer omheen, want de kinderen gaan allemaal weer naar school. Ze doen nu mee aan de wedstrijd omdat ze dat willen en niet omdat ze niks te doen hebben!” De buurtbewonersgingen zelf de buurt in om de wedstrijd bekend te maken. Joke: “Ze hebben overal geflyerd en zelf ben ik op school geweest, daar gaan ze er ook wat mee doen. Jong geleerd is oud gedaan. Door deze ontwerpwedstrijd leren kinderen en jongeren waar het om gaat in contacten in de buurt. Ze maken hun ontwerp voor de kaart niet zomaar, maar om nieuwe mensen in de buurt welkom te heten. En natuurlijk omdat ze een prijs kunnen winnen!”

Kaart met extra buurtinformatie
De ontwerpwedstrijd kent drie leeftijdscategorieën: 4 tot en met 8 jaar, 9 tot en met 14 jaar en 15 tot en met 100 jaar. Per categorie komt er een winnaar. De drie winnaars krijgen een prijs én hun ontwerp wordt als ‘Welkom in de buurt’-kaart gedrukt. Joke: “De prijsuitreiking is op Burendag. We weten nog niet precies hoe we ons feest kunnen organiseren met 1,5 meter afstand, maar dat komt wel goed. De juryleden komen niet allemaal uit de buurt. We hebben ook deskundige juryleden van buiten de buurt benaderd. Na de Burendag laten we de kaarten drukken, zodat we vanaf september alle nieuwe bewoners een ‘Welkom in de buurt’-kaartje kunnen geven. Op de achterkant staat direct ook de belangrijkste buurtinformatie en een verhaaltje over jouw straatnaam. Over wie Vondel bijvoorbeeld was. Of welke schrijvers nu maken dat deze buurt Schrijvershoek heet.”

Verschil maken door verbondenheid
De Buurtvereniging is ambitieus. Joke: “We hopen natuurlijk dat dit project ook in andere buurten en dorpen gaat draaien, omdat het overal verbindend werkt.” Joke is blij met de DoeDuiten die het project kreeg. “De gemeente heeft ons project een kleine bijdrage toegekend voor het drukwerk en de prijzen. Dat is heel prettig, want buurtbewoners doen hier heel veel zelf. Dan voelt het goed als ze af en toe ook een duwtje in de rug en wat waardering ervoor terug krijgen. Deze coronaperiode laat wel zien hoe belangrijk het is dat we de laatste jaren zo verbonden zijn geraakt door alles wat we samen doen. In Schrijvershoek wonen bijvoorbeeld nog steeds best wat ouderen, en het is mooi dat zij door andere buurtbewoners door deze tijd zijn geholpen. Bijvoorbeeld door ondersteuning bij allerlei praktische zaken. Op wereldschaal stelt wat we doen allemaal niks voor, maar in onze buurt is het enorm belangrijk en maakt het wel degelijk een verschil.”