DoeDuiten

We zijn er om jouw idee of initiatief te ondersteunen! Er gelden een paar simpele spelregels om voor de DoeDuiten in aanmerking te komen:
 • Een aanvraag kan door iedere inwoner of organisatie van inwoners van Zevenaar worden ingediend.
 • De DoeDuiten zijn bedoeld om nieuwe én vernieuwende initiatieven te ondersteunen die de gemeente Zevenaar levendiger en vitaler maken.
 • Jouw initiatief moet worden ondersteund door ten minste vijf inwoners. Dit mogen ook jeugdigen of jongeren zijn met toestemming van hun ouders.
 • Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.
 • Voor ieder idee of initiatief kun je maar één keer een aanvraag indienen. Een vervolg op een eerdere aanvraag kunnen we niet honoreren.
 • De aanvraag moet vooraf (uiterlijk 6 weken voor aanvang) worden ingediend.
 • Per aanvraag kan maximaal € 2.500 aan DoeDuiten, in de vorm van subsidie, worden verkregen.
 • De aanvraag dient online op www.hetkrachtlokaal.nl) te worden ingediend aan de hand van het aanvraagformulier. Kom je er niet uit, neem dan contact op met de Contactpersonen Dorpen en Wijken. Zij helpen u graag!
 • Alleen volledige ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen.
 • Er vindt altijd een gesprek met één van de Contactpersonen Dorpen en Wijken plaats over het idee of initiatief.
 • Als initiatiefnemer controleer je zelf of er een vergunning nodig is voor het initiatief.
 • Het initiatief blijft van jou, als initiatiefnemer(s). De gemeente neemt geen taken over.

Neem bij twijfel vooral contact met ons op. Samen komen we verder!